1

Penyerahan Buku Covid 19 Kepada Pusat Kuarantin dan Rawatan Covid (PKRC) MITC Ayer Keroh Melaka

AYER KEROH, 28 Jun – Mufti Kerajaan Negeri Melaka; Datuk Wira Haji Abdul Halim bin Tawil hari ini telah menyerahkan sebanyak 600 buah buku Covid-19 kepada Pusat Kuarantin dan Rawatan Covid 19 di MiTC Melaka untuk diedarkan kepada pesakit dan petugas di sana. Buku ini merungkai persoalan yang berlegar dikalangan masyarakat mengenai hikmah ujian besar ini kepada manusia. Dalam pada itu Datuk Mufti juga sempat meninjau keadaan pesakit-pesakit melalui anjung tinjau diiring oleh pegawai-pegawai kesihatan.