OBJEKTIF

  • Untuk memberi nasihat kepada DYMM Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong sebagai Ketua Agama Negeri Melaka melalui Majlis Agama Islam, Kerajaan Negeri, Badan Berkanun, Pertubuhan Bukan Kerajaan dan masyarakat mengenai Hal Ehwal Agama Islam dan hukum syarak.
  • Untuk mengeluarkan fatwa atau pandangan hukum syarak yang lengkap, kemas dan bersistematik atas apa-apa persoalan yang belum muktamad atau yang menimbulkan kontroversi yang berhubungan dengan hukum syarak berdasarkan kepada nas A-Quran dan As-Sunnah serta pendapat Imam-Imam mazhab yang mu'tabar.
  • Untuk menjadi pusat rujukan yang utama dan terakhir dalm aspek fatwa dan hukum syarak.
  • Untuk menjadi pusat pendidikan, penyelidikan dan astro-pelancongan dalam bidang ilmu falak syarie / astronomi yang mantap, berwibawa dan disegani.

TOP