VISI

Menjadi Institusi Mufti Yang Efektif Dan Berwibawa Dalam Memantapkan Akidah, Memartabatkan Syariat Dan Memperkasakan Akhlak Ummah

MISI

Memperkasakan Kecemerlangan Pengurusan Institusi Mufti Secara Cekap

MOTO

Berhikmah dan berwibawa

TOP