VISI

Menjadi institusi mufti yang efektif dan berwibawa dalam memantapkan akidah, memartabatkan syariat dan memperkasakan akhlak ummah menjelang 2020.

MISI

Memperkasa kecemerlangan pengurusan institusi mufti secara cekap dan berkesan seiring dengan aspirasi melaka berwibawa dan wawasan negara 2020.

MOTO

Berhikmah dan berwibawa

TOP