BILANGAN TRANSAKSI ONLINE

Bilangan transaksi perkhidmatan atas talian dari bulan Januari-Disember 2021

Aplikasi Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
SISTEM e-KIBLAT
SISTEM e-SMAT

Laporan Penggunaan Perkhidmatan Atas Talian Dari 2015 Hingga 2020

Aplikasi Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
SISTEM e-KIBLAT 120 135 125 110 130 145 132 121 136 122
SISTEM e-SMAT 121 130 130 126 135 120 135 142 155 125

Aplikasi Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis
SISTEM e-KIBLAT 103 110 109 98 95 102 110 125 130 128 136 130
SISTEM e-SMAT 121 130 146 132 125 112 125 123 127 125 120 115

TOP