MUAMALAT

Bil Tajuk Muat Turun
1 Pembayaran Zakat Menggunakan Mana-Mana Kad Kredit Islamik
2 Penyaluran Hasil Gharamah Institusi Kewangan Islam Kepada Baitulmal
3 Penyerahan Harta Tidak Patuh Syariah (Riba, Judi, Rasuah dan sebagainya) Kepada Baitulmal Atau Fakir Miskin
4 Keharusan Menggunakan Wang Baitulmal Bagi Tujuan Dakwah Kepada Golongan Bukan Islam
5 Fatwa Mengenai Isu-Isu Pembangunan Tanah Wakaf Di Bawah Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9)
6 Fatwa Mengenai Penafsiran Hukum Syarak ke Atas Wakaf-Wakaf Yang Tidak Jelas Penyerahannya
7 Fatwa Mengenai Majlis Agama Islam Sebagai Pemegang Amanah Bagi Tanah Wakaf dan Kewajipan Istibdal Tanah Wakaf Yang Terlibat Dengan Pengambilan Untuk Kepentingan Awam

TOP