PIAGAM PELANGGAN

Dengan izin Allah Jabatan Mufti Negeri Melaka berusaha untuk memenuhi keperluan pelanggan seperti berikut;
 1. Pertanyaan bertulis yang diterima daripada pelanggan tentang sesuatu isu yang memerlukan pandangan hukum syara'/fatwa akan dijawab/diberi maklumbalas dalam tempoh 14 hari dari tarikh pertanyaan diterima.
 2. Permohonan bagi mendapatkan pandangan/ulasan Jawatankuasa Fatwa mengenai sesuatu isu akan dijawab/diberi maklumbalas dalam tempoh 14 hari selepas mesyuarat bersidang.
 3. Sijil Tauliah Mengajar Agama/Al-Qur'an Negeri Melaka akan dikeluarkan kepada pemohon yang berjaya dalam tempoh 14 hari selepas sijil yang diterima oleh jabatan ditandatangani oleh Pengerusi Majlis.
 4. Permohonan Pelanjutan Tempoh/Pembaharuan Sijil Tauliah Mengajar Agama/Al-Qur'an Negeri Melaka akan diproses dan disampaikan kepada pemohon dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan diterima.
 5. Temuduga bagi calon Pegawai Syarak Negeri Melaka akan dilaksanakan dalam tempoh 30 hari dari tarikh tamat kursus kepada calon.
 6. Surat jawapan kepada pelanggan mengenai permohonan lawatan rasmi ke Kompleks Falak Al-Khawarizmi akan disampaikan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan.
 7. Data-data hisab mengenai penetapan awal bulan-bulan Islam, Takwim dan Jadual Waktu Solat, Jadual Waktu Berbuka Puasa dan Imsak akan disahkan pada masa yang ditetapkan.
 8. Permohonan penentuan atau penyemakan arah kiblat akan dilaksanakan dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan.
 9. Tayangan planetarium akan ditayangkan tepat pada masanya seperti di dalam jadual tayangan yang telah disahkan.
 10. Permohonan mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan hal ehwal Jabatan dan Kompleks Falak Al-Khawarizmi akan diproses dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima.
 11. Aduan mengenai perkhidmatan ICT yang dikendalikan oleh pihak jabatan akan diambil tindakan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan.
 12. Menyediakan perkhidmatan pembaca doa bagi permohonan di Majlis-Majlis rasmi Jabatan Kerajaan, Badan Berkanun dan Swasta akan dijawab dalam tempoh 7 hari sebelum majlis diadakan.
 13. Semua baucer bayaran akan diproses dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan tuntutan.
 14. Surat Pesanan Pembelian Tempatan (LPO) dan Pesanan Perkhidmatan (Service Order) akan diuruskan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan pembelian yang lengkap.

TOP