PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

Pencapaian Piagam Pelanggan bagi tahun 2021

BIL. JANJI Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
BAHAGIAN FATWA & BUHUTH
1. Pertanyaan bertulis yang diterima daripada pelanggan tentang sesuatu isu yang memerlukan pandangan hukum syara’/fatwa akan dijawab/diberi maklumbalas dalam tempoh 14 hari dari tarikh pertanyaan diterima. 10 100 - - 10
2. Permohonan bagi mendapatkan pandangan/ulasan Jawatankuasa Fatwa mengenai sesuatu isu akan dijawab/diberi maklumbalas dalam tempoh 14 hari selepas mesyuarat bersidang. - - - - -
3. Sijil Tauliah Mengajar Agama/Al-Qur’an Negeri Melaka akan dikeluarkan kepada pemohon yang berjaya dalam tempoh 14 hari selepas sijil yang diterima oleh jabatan ditandatangani oleh Pengerusi Majlis. 29 - - 29
4. Permohonan Pelanjutan Tempoh/Pembaharuan Sijil Tauliah Mengajar Agama/Al-Qur’an Negeri Melaka akan diproses dan disampaikan kepada pemohon dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan diterima. 85 100 - - 85
5. Temuduga bagi calon Pegawai Syarak Negeri Melaka akan dilaksanakan dalam tempoh 30 hari dari tarikh tamat kursus kepada calon. - - - - -
BAHAGIAN FALAK SYARIE
6. Surat jawapan kepada pelanggan mengenai permohonan lawatan rasmi ke Kompleks Falak Al-Khawarizmi akan disampaikan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima permohonan. 12 100 - - 12
7. Data-data hisab mengenai penetapan awal bulan-bulan Islam, Takwim dan Jadual Waktu Solat, Jadual Waktu Berbuka Puasa dan Imsak akan disahkan pada masa yang ditetapkan. 3 100 - - 3
8. Permohonan penentuan atau penyemakan arah kiblat akan dilaksanakan dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan. 10 100 - - 10
9. Tayangan planetarium akan ditayangkan tepat pada masanya seperti di dalam jadual tayangan yang telah disahkan. - - - - -
10. Permohonan mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan hal ehwal Jabatan dan Kompleks Falak Al-Khawarizmi akan diproses dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima. 12 100 - - 12
BAHAGIAN PERKHIDMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
11. Aduan mengenai perkhidmatan ICT yang dikendalikan oleh pihak jabatan akan diambil tindakan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan. 3 100 - - 3
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
12. Perkhidmatan pembaca doa bagi permohonan di Majlis-Majlis rasmi Jabatan Kerajaan, Badan Berkanun dan Swasta akan dijawab dalam tempoh 7 hari sebelum majlis diadakan. 12 100 - - 12

TOP