SYARIAH

Bil Tajuk Muat Turun
1 Pengharaman Shisha
2 Larangan Merayakan Atau Meraikan Valentines Day (Hari Kekasih)
3 Larangan Berzikir Sambil Memukul Gendang / Peralatan Muzik Lain Di Dalam Masjid / Surau
4 Keharusan Membayar Zakat Fitrah Melalui SMS yang dikendalikan Oleh Syarikat Yang Dilantik Oleh Majlis
5 Larangan Melantik Orang Bukan Islam Sebagai Peguam Syarie
6 Penetapan Kadar 'Uruf Pemakaian Emas Di Negeri Melaka Yang Melebihi 200 Gram Dikenakan Zakat
7 Larangan Penggantungan, Penjualan dan Penyimpanan Kitab / Ayat al-Quran, Kalimah Suci Islam, Di Premis Bukan Islam Atau Mana-mana Tempat Yang Membawa Penghinaan / Penyalahgunaan
8 Pengharaman Wanita Berpenampilan Lelaki (Pengkid) dan Sebaliknya
9 Pelaburan Menggunakan Wang Zakat Dan Syarat-Syaratnya
10 Kaedah Pengurusan Lebihan Agihan Zakat
11 Penentuan Nilai Fidyah Bersamaan 1/4 Daripada Nilai Zakat Fitrah Tahun Semasa
12 Penentuan Kadar Nisab Zakat Harta Berdasarkan Kepada Purata Nisab Tahunan Mengikut Takwim Miladi (Tahun Sebelumnya)
13 Kaedah Pengiraan Zakat Harta (Pendapatan, Perniagaan, Pertanian, Ternakan, KWSP, LTAT, Wang Simpanan, Saham, Sukuk, Bon, Hasil Galian, Emas dan Perak)
14 Keharusan Membayar Zakat Harta Melalui Kad Bank Islam Dan Kewajipan Qadha Zakat
15 Fatwa Mengenai Penentuan Anak Tak Sah Taraf Hasil Daripada Perbuatan Zina Atau Rogol
16 Fatwa Mengenai Penggunaan Nama Islam Pada Pertubuhan, Syarat Keislaman dan Penentuan Syurga dan Neraka Ke Atas Seseorang
17 Kewajipan Membayar Zakat Pendapatan

TOP