DIREKTORI KAKITANGAN

Bil Nama Jawatan Gred
1 Datuk Wira Hj. Abdul Halim Bin Tawil Mufti Kerajaan Negeri Melaka Jusa C
2 Tn. Hj. Hazarudin bin Hj. Baharudin Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Melaka S54

VISI

 • Memartabatkan Syariat Dalam Masyarakat Dan Negeri Melaka

MISI

 • Mengeluarkan fatwa atas apa-apa persoalan yang belum muktamad atau yang menimbulkan kontroversi yang berhubungan dengan hukum syarak.
 • Mempertingkatkan kefahaman dan penghayatan masyarakat terhadap fatwa dan hukum syarak.
 • Memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi dalam aktiviti penyelidikan dan fatwa.
 • Menjalin hubungan kerjasama dengan JAKIM, Jabatan-jabatan Mufti negeri dan serantau serta institusi pendidikan dalam aspek kajian fatwa.

OBJEKTIF

 • Untuk menyediakan fatwa atau pandangan hukum syarak dalam perkara agama dan isu semasa yang menimbulkan perselisihan dalam masyarakat dengan lengkap, kemas dan bersistematik sebagai panduan umat Islam dalam Negeri Melaka.
 • Untuk menjalankan kajian dan penyelidikan dalam pelbagai aspek berkaitan fatwa dan hukum syarak yang relevan dengan suasana semasa.
 • Untuk memproses permohonan Temuduga Pegawai Syarak, Tauliah Mengajar Agama dan Al-Qur'an mengikut peruntukan Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002 dan Kaedah-Kaedah Tauliah Mengajar Agama yang telah ditetapkan dengan cekap, teratur dan berkualiti.

Bil Nama Jawatan Gred
1 Ustazah Elieza Hana binti Md. Taha Pegawai Hal Ehwal Islam S44
2 Ustaz Jasmi bin Hj. Rasaf Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam S29
3 Ustazah Noor Farah Fatin binti Pa'ais Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam S29
4 Ustazah Azilah binti Sani Pembantu Hal Ehwal Islam S26
5 Ustazah Munaliza binti Husin Pembantu Hal Ehwal Islam S19
6 Ustaz Muhammad Syafi’ie Bin Md. Salleh Pembantu Hal Ehwal Islam (Kontrak) S19

VISI

 • Menjadi bahagian yang unggul dan cemerlang di Jabatan Mufti dalam aspek Pengurusan Sumber Maklumat.

MISI

 • Mewujudkan pusat sumber maklumat yang lengkap dan bersistematik mengenai Jabatan Mufti Melaka, fatwa,falak dan bidang- bidang berkaitan, disamping menyediakan perkhidmatan berorentasikan yang cekap, efisien dan berkualiti.

OBJEKTIF

 • Mengumpul bahan-bahan rujukan yang bersesuaian dengan keperluan Jabatan Mufti Melaka dari pelbagai sumber dan pelbagai bentuk mengikut peraturan dan undang-undang.
 • Mengurus dan menyelenggara bahan-baan rujukan pusat sumber Jabatan Mufti Melaka secara sistematik dan mesra pengguna.
 • Mendokumnetasi dan merekod secara sistematik dan professional segala aktiviti Jabatan Mufti Melaka dalam bentuk rakaman digital dan fotografi dari semasa ke semasa.
 • Menerbit dan mengedarkan maklumat bersesuaian berkaitan Jabatan Mufti Melaka secara berkala dalam bentuk media cetak, digital atau elektronik kepada umum.
 • Menyelaras dan memantau kesahihan maklumat yang disalurkan dalam portal al-azim secara efisien.

AKTIVITI UTAMA

 • Memastikan koleksi perpustakaan sentiasa ditingkatkan. Koleksi perpustakaan adalah terdiri daripada kitab-kitab, buku-buku terjemahan, kertas kerja seminar, artikel, majlah, keratin akhbar dan alat pandang dengar.
 • Merancang dan melaksanakan strategi penyebaran maklumat kepada masyarakat umum melalui media elektronik atau laman sesawang jabatan.
 • Menyelaras rakaman semua perkara berkaitan aktiviti rasmi anjuran jabatan dalam bentuk video dan dimuatkan di dalam laman sesawang jabatan.
 • Mengurus bahan-bahan unutk penerbitan dan percetakan seperti buletin jabatan, pamphlet, majalah, dan jurnal termasuk isu-isu semasa yang diputuskan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka.
 • Menyelaras soal- jawab agama melalui email Jabatan Mufti.

Bil Nama Jawatan Gred
1 Ustaz Mohamad Nidzar bin Nor Muhamd Pegawai Hal Ehwal Islam S44
2 Kosong Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam S29
3 Ustaz Zulkifly bin Yaakop PembantuHal Ehwal Islam S19
4 En. Mohd Azameer bin Zulkipli Pembantu Tadbir (Kontrak) N19
5 Pn. Noranni Binti Said Pembantu Awam (Kontrak) H11

OBJEKTIF

 • Melaksana dan menentukan pengurusan pentadbiran Jabatan Mufti Negeri Melaka berjalan dengan cekap, tepat dan teratur di Bahagian Kewangan, Pentadbiran dan Perkhidmatan.

FUNGSI

 • Memberi perkhidmatan cekap, tepat, teratur serta berkesan untuk meningkatkan pentadbiran yang cemerlang di Bahagian Kewangan , Perkhidmatan dan Pentadbiran Personel.

AKTIVITI

 • Memastikan aktiviti yang telah dirancangkan dapat dilaksanakan seperti pentadbiran jabatan, pembangunan Balai Cerap dan kejayaan e-Masjid mengikut peruntukan yang diluluskan tanpa pembaziran.

Bil Nama Jawatan Gred
1 En. Amir Bin Ariffin Penolong Pegawai Tadbir (Kontrak) N29
2 En. Adib Mukriz bin Taufik Affendi Setiausaha Pejabat N29
3 En. Mohd Redha bin Abd Latif Ketua Pembantu Tadbir N22 (TBK2)
4 En. Abdul Rahman bin Talib Pembantu Tadbir N22 (TBK1)
5 En. Muhammad Afiq bin Mazlee Pembantu Tadbir (Kewangan) W19
6 Pn. Hasliza Binti Rahim Pembantu Tadbir N22 (TBK1)
7 Pn. Noorpawati Binti Abdul Wahab Pembantu Tadbir N22 (TBK1)
8 Pn. Zamzarina binti Shahrizam Pembantu Tadbir N22 (TBK1)
9 Pn. Rohani binti Mohd Dan Pembantu Tadbir N22 (TBK1)
10 Pn. Sarinawati Binti Ithnain Pegawai Khidmat Pelanggan N22 (TBK1)
11 Pn. Zaiton Binti Mamat Pegawai Khidmat Pelanggan (Kontrak) N19
12 En. Awalludin bin Umar Pemandu Kenderaan H11
13 En. Muzamir Bin Ibrahim Pemandu kenderaan H11
14 En. Mohd Rahmat bin Ramli Pemandu Kenderaan (Kontrak) H11
15 En. Ribwan Bin Abu Pembantu Operasi N11

PENGENALAN

Ilmu falak atau astronomi adalah merupakan suatu ilmu yang mengkaji mengenai asal usul, pergerakan saling tindak dan sifat-sifat objek samawi dan alam semester. Ilmu falak syarie mengkaji dalam ruang lingkup yang sama tetapi mempunyai matlamat yang akhirnya mentauhidkan pencipta alam ini, ALLAH S.W.T.

VISI

Menjadikan Kompleks Falak Al-Khawarizmi sebagai sebuah institusi yang berwibawa dalam masyarakat demi memartabatkan ilmu Falak.

MISI

Memartabatkan semula ilmu falak melalui pendidikan, penyelidikan dan pelancongan ke dalam masyarakat.

OBJEKTIF

 • Memupuk kesedaran akan kepentingan ilmu falak (Astronomi) di dalam masyarakat.
 • Menyokong dan menjana usaha-usaha ke arah menggalakkan perkembangan ilmu falak.
 • Membantu perkembangan ilmu falak melalui penyelidikan terhadap aspek-aspek falak yang mempunyai hubungkait dengan ibadat dan kehidupan.
 • Menggalakkan penyebaran ilmu falak ke dalam masyarakat melalui aktiviti pelancongan. Untuk menyediakan fatwa atau pandangan hukum syarak dalam perkara agama dan isu semasa yang menimbulkan perselisihan dalam masyarakat dengan lengkap, kemas dan bersistematik sebagai panduan umat Islam dalam Negeri Melaka.

Bil Nama Jawatan Gred
1 Ust. Nor Hashimah Binti Embong Peg. Hal Ehwal Islam Gred S48
2 En. Nor Nazmi Bin Razali Pegawai Sains (Kontrak) C41
3 Us. Muhammad Saifullah bin Dimyati Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam S29
4 Kosong Penolong Jurutera (Kontrak) JA29
5 En. Mohamad Fadzli Bin Mohd Razi Penolong Pegawai Sains (Kontrak) C29
6 En. Mohd Fitriyazid Bin Aris Pembantu Makmal C19
7 Us. Mohd Idzwan Bin Suludin Pembantu Hal Ehwal Islam S19
8 Pn. Nurul Najihah Binti Md. Azwan Pembantu Tadbir (Kontrak) N19

FUNGSI UTAMA

Menyediakan khidmat ICT dan Komunikasi Jabatan Mufti Negeri Melaka.

OBJEKTIF

 • Untuk menjadikan Jentera Pentadbiran Jabatan Mufti Negeri Melaka dan Kompleks Falak Al-Khawarizmi sebagai suatu jentera pentadbiran yang termoden, produktif, cekap dan berkesan dalam menjalankan fungsi-fungsinya dengan memanfaatkan sepenuhnya penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) serta sistem maklumat berkaitan.
 • Untuk mewujudkan penyelarasan dengan Unit IT Negeri untuk melaksanakan dasar IT Negeri ke arah e-Kerajaan.
 • Untuk menjalin kerjasama dengan institusi agama negeri dan persekutuan serta IPT dalam bidang IT.
 • Untuk mempastikan semua masjid di Negeri Melaka memiliki prasarana IT yang melibatkan infrastruktur dan sistem maklumat pengurusan masjid yang efektif, komprehensif dan sofistikated.
 • Untuk memberi perkhidmatan latihan asas teknologi maklumat kepada anggota Jabatan Mufti Negeri Melaka dan pengurusan masjid negeri Melaka.

AKTIVITI

 1. Mengurus / Menyelenggara Rangkaian Data / Sistem-Sistem Aplikasi Jabatan.
 2. Mengurus dan Memantau Program e-masjid Negeri Melaka.
 3. Mengurus dan Menyelenggara Perkakasan Server, Komputer, 'Networking' dan Seluruh Sistem Maklumat JMM.
 4. Mengurus, Menyelenggara dan Memantau Portal al-azim.com dan laman web masjid.
 5. Mengkaji, Membangun dan Melaksana Sistem Maklumat Baru Untuk Kegunaan Jabatan.
 6. Urusan Pemasukan Data Ke Dalam Sistem
 7. Mengurus rekabentuk grafik dan persembahan multimedia berdasarkan keperluan Jabatan
 8. Urusan Menyediakan Laporan Teknikal Berhubung IT Jabatan.
 9. Mengurus dan Menyelaras Kursus, Bengkel, Seminar, Konvensyen Berkaitan.
 10. Menyediakan Garis Panduan / Khidmat Nasihat Kepada Kakitangan Jabatan Berhubung ICT.
 11. Mengurus Ceramah dan Cerapan 'Online' Jabatan
 12. Mengurus dan Menyelaras Mesyuarat-Mesyuarat Berkaitan

Bil Nama Jawatan Gred
1 Pn Manum Binti Bahari Penolong Pegawai Teknologi Maklumat F32 (TBK1)
2 Pn Maslinda Binti Said Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Kontrak) F29
3 En Ahmad Hazmin Bin Rose Juruteknik Komputer FT22(TBK1)

TOP